Základní pojmy Knihovna Legislativa Galerie Licence
Systém Nemeton
Komplexní vyhodnocení

Systém Nemeton

Systém Nemeton se skládá z metodických podkladů a softwarových nástrojů.

Aplikace NemetonDesk je nástroj pro identifikaci a řízení rizika skalního řícení. Je založena na multifaktoriální metodice identifikace rizik skalního řícení RSR a rizikové analýze. Aplikace umožnuje pasportizaci potenciálně rizikových úseků v okolí liniových staveb a dalších zájmových objektů, vyhodnocení z pohledu rizikovosti a jejich sledování v čase.

NemetonDesk NemetonDesk Aplikace k instalaci

Pro sběr informací v terénu je možné na zařízení se systémem Android využít mobilní aplikaci.

NemetonMob NemetonMob Aplikace ke stažení Manual Uživatelský manuál. Manual pasportizační list. Případně pro sběr informací v terénu můžete využít i vytištěný pasportizační list.

POZOR – jedná se o předběžné vyhodnocení rizikovosti, které je třeba ověřit u autorizované osoby. Zadáním nesprávných vstupních údajů, může dojít k nesprávnému určení rizikovosti. Podmínky využití aplikace zde.

Tento software vznikl za podpory MPO v rámci projektu FV30153 Vývoj pasportizačního a monitorovacího systému pro správu geotechnických rizik.

Základní pojmy Knihovna Legislativa Galerie