Základní pojmy Knihovna Legislativa Galerie Licence
Systém Nemeton
Komplexní vyhodnocení

kontakty: Specialisté

Systém Nemeton je provozován společností STRIX Chomutov, a.s. a spolupracujícími partnery, zejména pak SG-GEOPROJEKT, spol. s.r.o.

Technické záležitosti: nemeton@strixchomutov.cz
Metodická podpora: geoprojekt@geoprojekt.cz

Specialisté na skalní řícení se zkušeností se systémem Nemeton

TICHÝ Pavel, Mgr.

Organizace: STRIX Chomutov
Telefon: +450 603 574 140
Email: tichy@strixchomutov.cz

HOLÝ Ondřej, Ing. et Ing., Mgr.

Telefon: +420 724 562 173
Email: geolab.holy@volny.cz

KYCL Petr, Ing.

Organizace: Česká geologická služba
Telefon: +420 724 730 954
Email: petr.kycl@geology.cz

ŠTÁBL Stanislav, Ing.

Organizace: SG-GEOPROJEKT, spol. s.r.o.
Telefon: +420 724 111 519
Email: geoprojekt@geoprojekt.cz

MAYER Petr, Ing.

Organizace: STRIX Inženýring, s.r.o.
Telefon: +420 727 818 399
Email: mayer@strixinzenyring.cz

Základní pojmy Knihovna Legislativa Galerie